Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Jeżeli tutaj trafiłaś/eś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.idzinskitrener.com.

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Korzystanie ze strony internetowej i sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: 
  1. zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Regulaminie Sklepu i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli chcesz zawrzeć daną umowę z Administratorem, jesteś zobowiązany do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie płatności oraz w Regulaminie Sklepu; 
  2. obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

§2. Administrator Danych

 1. Administratorem danych jest Szymon Idziński, ul. Powstańców Warszawy 6D/16, 85-681 Bydgoszcz.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: szymon@idzinskitrener.com
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Wniosek w obu sprawach powinien być przesłany na szymon@idzinskitrener.com
 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§3. Cele i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

 1. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).
 2. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 3. Jeśli wchodzisz w interakcję ze stroną poprzez formularz kontaktowych to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).
 4. Jeżeli kupujesz produkt na stronie sklepu to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, adres adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu, numer konta bankowego (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).
 5. Jeżeli założysz konto na stronie celem uzyskania dostępu do zakupionego kursu, to przetwarzamy dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz dowolnie wybrane przez Ciebie hasło, które przechowywane będzie jako dane do logowanie w połączeniu z Państwa adresem e-mail (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).
 6. Jeżeli wchodzisz w interakcję ze stroną poprzez Messenger Chat to przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko, identyfikator konta Facebook (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu).
 7. Jeżeli zapisujesz się na newsletter (niezależnie od tego czy pobierasz darmowe materiały ze strony) to przetwarzamy dane takie jak: imię i adres e-mail. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane zostają przekazane do MailerLite. Szczegóły przekazywania danych osobowych zewnętrznym podmiotom znajdziesz w § 5. 

§4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z:
  1. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. wdrożoną Polityką Prywatności,
 2. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu:
  1. niezbędnym do sprawnego funkcjonowania strony;
  2. zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wyraziłeś/aś zgodę zaznaczając pola ‘wyrażam zgodę’ w którymkolwiek miejscu strony, gdzie wyświetlone były informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. przedstawienia oferty po udostępnieniu danych w formularzu kontaktowym;
  2. wysyłania treści marketingowych, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę przy wypełnianiu formularza kontaktowego;
  3. wysyłania newslettera, jeżeli wyraziłeś/aś na to zgodę zapisując się do newslettera;
  4. realizacji zamówienia, jeżeli zakupiłeś/aś produkt cyfrowy na stronie;
  5. udzielenia dostępu do panelu klienta, jeżeli założyłeś/aś konto na stronie internetowej po zakupie produktu cyfrowego;
  6. analizy zachowania na stronie internetowej, aby usprawnić stronę i ulepszyć doświadczenia użytkowników w interakcji ze stroną.

§ 5. Analiza zachowania użytkownika na stronie

 1. Do analizy zachowania użytkowników używane są następujące aplikacje, które przetwarzają dane osobowe w poniższym zakresie: 
  1. Google Analytics, który zbiera dane np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości. podstron Serwisu.
  2. Hotjar, które rejestruje Twoje zachowania w obrębie strony (kliknięcia, wyświetlenia poszczególnych fragmentów strony, czas przebywania na stronie) zbierając informacje takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekrany, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.
  3. Facebook Pixel, w celu kierowania do Ciebie informacji spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. 

§ 6. Przekazywanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w przypadku wyrażenia na to zgody lub na podstawie uzasadnionych interesów Administratora. 
 2. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, a które wprowadziły obligacje ochrony danych osobowych na poziomie przynajmniej równym polityce ochrony danych osobowych Administratora.

§ 7. Podmioty, którym przekazywane są dane osobowe

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 2. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne – w przypadku skorzystania z elektronicznej bramki płatności, Administrator udostępnia Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.
 3. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 4. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Warunki ochrony danych osobowych firmy znajdują się pod adresem: https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z serwisu znajdują się pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a oświadczenie o ochronie danych osobowych można znaleźć pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 6. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, polityka prywatności serwisu znajduje się pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 7. Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, polityka prywatności serwisu znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 8. UAB „MailerLite”, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera. Polityka prywatności serwisu znajduje się pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

§ 8. Profilowanie na stronie internetowej

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
 2. Administrator może korzystać na stronie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z usług na stronie internetowej. Efektem korzystania z profilowania w może być np. przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom itp. Mimo profilowania, to Ty podejmujesz swobodnie decyzję, czy chcesz skorzystać z lepszych warunków i dokonać zakupu przez stronę.

§ 9. Wykorzystywanie plików cookies

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO korzystamy z plików cookie w celu optymalizacji naszej witryny. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane w urządzeniu podczas odwiedzin w witrynie. W pliku cookie przechowywane są informacje uzyskane w związku z konkretnym używanym urządzeniem, jednak nie pozwalają bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Użycie plików cookie ma zwiększyć wygodę korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie sesji wykorzystujemy np. do rozpoznania, że użytkownik odwiedzał już konkretne strony witryny. Pliki te są usuwane automatycznie po zakończeniu przeglądania witryny.
 2. Pliki cookie wykorzystujemy ponadto do rejestrowania i analizowania statystyk dotyczących korzystania z naszej witryny w celu optymalizacji usług i wyświetlania informacji specjalnie dopasowanych. 
 3. O zbieraniu plików cookies użytkownik jest informowany w momencie pierwszego wejścia na stronę oraz po 1 miesiącu od momentu akceptacji.

Polityka prywatności została zaaktualizowana: 01.09.2020

Napisz do mnie na Messengerze